STOKTAKİ LASTİKLER

Lastik Garanti Şartları

Lastik Garanti Şartları

ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU İKTİSADİ İŞLETMESİ (AOFİİ)

LASTİK GARANTİ KOŞULLARI


Klasiklastik.com tarafından satılan otomobil lastikleri imalat ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl süresince aşağıdaki şartlar muvacehesinde garantimiz altındadır.

 1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. AOFİİ tarafından satışı yapılan dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
 3. Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın AOFİİ’nin göstereceği teknik servise teslim tarihinden itibaren başlar.
 4. Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının AOFİİ tarafından belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır.
 7. Mal, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
 8. Lastik sahibi, AOFİİ yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede AOFİİ’ne yazıyla ya da telefonla bildirmelidir.
 9. Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
 10. Kullanım esnasında ortaya çıkacak garanti sorunlarında yenileme, kullanım miktarı düşülerek yapılır.

GARANTİ NASIL UYGULANIR?

 1. Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber AOFİİ’nin göstereceği teknik servise getirilmesi gerekir.
 2. AOFİİ’nin göstereceği teknik servise teslim edilen başvuru konusu lastik, Teknik Servis tarafından titizlikle incelenir, gerekli hallerde ABD’nde yerleşik satıcı/üreticisiyle irtibata geçilir.
 3. İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.
 4. Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri teknik servis tarafından yapılır.
 5. Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sonunda DOT numarası kısmı kesilerek hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilir.
 6. Lastiğin müşterimizin hatalı kullanımı sonucu garanti kapsamı dışında kalması halinde lastik başına 100TL servis ücreti alınır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR:

 1. İlk takıldıklarında balans yapılmayan lastikler
 2. Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler
 3. Hatalı montaj, mekanik arızaların neden olduğu lastik arızaları, hatalı rot ve balans ayarları, yuvarlaklığı bozulmuş veya başka şekilde deforme olmuş jantların neden olacağı lastik sorunları
 4. Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar
 5. Aracın hareketsiz uzun süre depolanması sonucu oluşacak deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır. 3 aydan fazla hareketsiz kalacak otomobiller muhakkak takozlanmalıdır.
 6. Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar
 7. İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar
 8. Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar
 9. Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar
 10. Lastiklerin aracın kullanım kılavuzunda öngörülen ebatlardan farklı olması ve öngörülen basınçtan fazla veya eksik hava basıncıyla kullanılması sonucu oluşan deformasyonlar
 11. Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blokaj şeklindeki aşınma hasarları
 1. Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar
 2. Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar
 3. Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler
 4. Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar
 5. Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler AOFİİ garanti kapsamı dışındadır.


BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 1. Balans ayarı yapılmamış lastikler, sarsıntıya yol açarak sürücünün yorulması ve lastiklerde düzensiz ve erken aşınmanın yanısıra, aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmaya neden olacaktır. Balans ayarının, lastikleriniz ilk kez takıldığında veya bir tamir sonrasında yeniden monte edilirken yapılması gerekir. Lastik balans ayarı, ilk sarsıntı veya titreme belirtisinde kontrol edilmelidir.
 2. Lastiklerin verilen ölçüleri bilimsel olarak kanıtlanmış ölçüler olmayıp, kullanılan jantın boyutları ve hava miktarına göre değişiklik gösterebilir.
 3. Almış olduğunuz lastik yenidir ve son teknoloji hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Ancak bu lastiklerin birçoğunun eski yılların üretimi olan kalıplarda üretildiği ve o yılların imalat toleranslarının günümüz toleranslarından daha geniş olduğu müşterilerimizce kabul edilmelidir. Dolayısı ile balans işlemi esnasında günümüz standartlarından daha fazla kurşun ağırlık kullanılabilir.